Saboticonfortabili.ro garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre Saboticonfortabili.ro  pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promotii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale catre Saboticonfortabili.ro nu implica obligatie din partea utilizatorilor iar acestia pot refuza furnizarea acestor date in orice circumstante si pot solicita in mod gratuit stergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare in vederea stergerii acestora din baza de date, se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa office@saboticonfortabili.ro

Informatiile furnizate catre  , Saboticonfortabili.ro sunt folosite numai in scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului OFG, abonarea la newsletter, etc), conform legilor in vigoare. Saboticonfortabili.ro  nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti, nu incurajaza spam-ul, si nu face publice datele furnizate de clientii sai fara acordul explicit al acestora.

Saboticonfortabili.ro certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum si a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia clientilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea nu are un caracter limitativ): dreptul de a cere Saboticonfortabili.ro sa va confirme prelucrarea sau nu a datelelor dumneavoastra personale, in mod gratuit;

Dreptul de a cere Saboticonfortabili.ro sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001; dreptul de a cere Saboticonfortabili.ro sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor dumneavoastra personale; dreptul de a cere Saboticonfortabili.ro sa inceteze expedierea de mesaje promotionale.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa:  office@saboticonfortabili.ro

Saboticonfortabili.ro nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

Saboticonfortabili.ro nu solicita Clientilor sau Utilizatorilor sai prin nici un mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/etc) informatii referitoare la date confidentiale (cu exceptia datelor solicitate la momentul deschiderii contului de utilizator, in masura in care aceste date ar putea fi considerate confidentiale), conturi/carduri bancare sau parole personale.

Clientul / Utilizatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale.

Saboticonfortabili.ro declina orice responsabilitate, in situatia in care un Utilizator / Client ar fi / este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/reprezinta interesele Saboticonfortabili.ro. Clientul sau Utilizatorul va informa Saboticonfortabili.ro asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

Saboticonfortabili.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru stergerea acesteia. Comunicarile realizate de catre Saboticonfortabili.ro prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail) contin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legaturi catre acestea, la data transmiterii continutului.

Saboticonfortabili.ro nu garanteaza in nici un mod securitatea si/sau confidentialitatea nici unei informatii transmise prin orice mijloace de comunicatii electronice catre Site sau catre adresele de e-mail ale operatorului/administratorului Site-ului, ci numai faptul ca Saboticonfortabili.ro nu va face publice datele respective.

Saboticonfortabili.ro se obliga sa nu faca publice adresele de e-mail ale Utilizatorilor si sa nu le dezvaluie unor terte parti, in afara cazului in care acest lucru este necesar pentru a respecta legea si/sau procedurile judiciare.

Saboticonfortabili.ro nu raspunde de atacurile avand ca scop furtul sau vandalismul si care ar putea conduce la dezvaluirea sau compromiterea datelor.